Bedrijf

Webpagina Wijkwerken SPT

Mensen die hun eigen wijk socialer, schoner en mooier maken. Dat is Wijkwerken: een project voor wijkbewoners en door wijkbewoners. Voor diegenen zonder regulier werk, voor vrijwilligers of voor mensen die een participatiebaan of zinvolle dagbesteding zoeken. Begeleiders bieden ondersteuning bij het werk.

De taken van onze medewerkers zijn beheren van buurthuizen, klussen in scholen, buurtcentra en speeltuinen en het ondersteunen van woningcorporaties.

Wijkwerken is te vinden in de Groninger wijken Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk (SPT), Beijum, Oosterpark en Hoogkerk.

Andere werkplekken bij Wijkwerken SPT