Bedrijf

Webpagina Charitas Bedum

Charitas Bedum is een belangrijke ontmoetingsplek waar naast een kringloopcentrum ook ondersteuning wordt geboden aan mensen die het thuis niet meer zelf kunnen.

Veel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze mogen in eigen tempo zinvol werk doen.

Andere werkplekken bij Charitas Bedum